Yabancı Para Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurlarına İlişkin 477 No.lu VUK Tebliği Yayınlanmıştır.