banner image
Basılı Bültenler

Yabancı Para Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurlarına İlişkin 477 Nolu VUK Tebliğ

08 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 477 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralar cinsinden olan alacak ve tutarların değerlemesinde 31.12.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenen kurlar bildirilmiştir.

Makale metnini kopyala