Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Had İle Asgari ve Azami Miktarları, Ödenecek Ceza Miktarlarını Yeniden Düzenleyen 476 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.