banner image
Basılı Bültenler

Turkuaz Kart Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasların, yetki ve sorumlulukların ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülüklerin düzenlemesi amacıyla, 13.08.2016 tarih 29800 sayılı Resmi Gazete’de “Uluslar Arası İşgücü Kanunu (Kanun No
6735)” yayınlanmıştır.

Makale metnini kopyala