banner image
Basılı Bültenler

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Konut ve İş Yeri Teslimlerine İlişkin KDV İstisna

5 Mayıs 2017 tarihli 30057 sayılı Türkiye’de ikamet etmeyen kişilere konut ve iş yeri teslimlerine ilişkin KDV istisna uygulaması ile indirimli orana tabi traktör, tarım makineleri ve iş makinelerinin teslimlerinden doğan KDV iadelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı 12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Makale metnini kopyala