Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Konut ve İş Yeri Teslimlerine İlişkin KDV İstisna Uygulaması ile İndirimli Orana Tabi Traktör, Tarım Makineleri ve İş Makinelerinin Teslimlerinden Doğan KDV İadelerine İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğ (Seri No: 12) Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır.