banner image
Basılı Bültenler

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İşyerleri İçin Asgari Ücret Destek Tutarı

20 Mayıs 2017 tarihli ve 30071 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/10326 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanan işyerleri için asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük
kazanç tutarı 164,70 TL olarak belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala