banner image
Basılı Bültenler

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de

30 Haziran 2017 tarih 30110 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, Ticari Defterlere İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilecektir.

Makale metnini kopyala