banner image
Basılı Bültenler

Sporculara Yapılan Ücret Ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifatının Süresi 2 Yıl Uzatılmıştır.

20 Aralık 2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile sporcularda tevkifatın nihai vergilendirme süresi 31.12.2017 tarihinden 31.12.2019 tarihinde alınarak iki yıl daha uzatılmıştır.

Makale metnini kopyala