banner image
Basılı Bültenler

Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Teşvikin Süresi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 20.01.2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır

Makale metnini kopyala