banner image
Basılı Bültenler

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

20 Eylül 2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmi Gazete’de 2017/10718 sayılı “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” yayınlanmıştır

Makale metnini kopyala