banner image
Basılı Bültenler

Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

24 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6772 sayılı ‘’Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile 3218 sayılı Serbest Bölgelere ilişkin düzenlemelerde değişiklikler yapılmıştır. 

Makale metnini kopyala