banner image
Basılı Bültenler

2017 Vergi Sirküleri

21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No 483) 'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 489)" yayınlanmıştır.
Bu Tebliğ ile; organize perakende sektöründe faaliyet gösteren ve belli işletme büyüklüğü ölçülerini aşan firmalara sunulan yeni nesil ÖKC geçiş takvimi ve muafiyet usul ve esaslarını da doğrudan ilgilendirdiği için 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde de değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Makale metnini kopyala