banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde Değişiklik

30 Mart 2017 tarihli 30023 sayılı Resmi Gazete'de Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) yayınlanmıştır. Yapılan değişiklik ile, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri
Sicil Numarasının Eşleştirilmesine ilişkin bildirimler, 02/05/2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecektir.

Makale metnini kopyala