banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Birleştirilmesine İlişkin Tebliğ

Muhtasar Beyannamesi ile Aylık SGK Hizmet Bildirgelerinin birleştirilerek tek bir beyanname şeklinde verilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) 18 Şubat 2017 tarihli 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Makale metnini kopyala