Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Birleştirilmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.