banner image
Basılı Bültenler

Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Maktu Olarak Alınan Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesi

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 15 sayılı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğine ile mobil telefon aboneliğinin ilk tasisisde alınan maktu vergi tutarı 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 47,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala