banner image
Basılı Bültenler

KDV İade Alacakları, Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre ÖTV Borçlarına Mahsup Edilebilecektir.

22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmi Gazete’de 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Bilindiği üzere 4 Ekim 2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 12 nci maddesi ile, KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-2.1.1. kısmında "4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç" ibaresi eklenmiş olup KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu engellenmişti (Konuya ilişkin yayınlamış olduğumuz sirküler 2016/57).

Makale metnini kopyala