banner image
Press Release

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15 Şubat 2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile düzenleme yapılan konulara pdf'de yer verilmiştir.

Copy text of article