banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüd-Proje Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.1.1.) numaralı bölümünde yer verilen “(2/10)” tevkifat oranı “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.

Makale metnini kopyala