banner image
Basılı Bültenler

İzaha Davet Müessesesine İlişkin 482 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu

25 Temmuz 2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete’de izaha davet müessesesine ilişkin 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Bu Tebliğ ile izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala