İzaha Davet Müessesesine İlişkin 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır.