İşverene Stajyer Ücret Desteğinin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır.