banner image
Basılı Bültenler

İşverene Stajyer Ücret Desteğinin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır.

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar” 20 Ekim 2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yayımlanan bu karara göre aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenen en düşük ücretin;
- 20’den az personel çalıştıran işletmeler için 2/3’ü,
- 20’nin üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise 1/3’ ü oranında Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonuna kadar bir öğretim yılı uzatılmıştır.

Makale metnini kopyala