banner image
Basılı Bültenler

İstihdam Teşvikinde Sigortalının Son 3 Ay İçinde Bildirimi Yapılmamış Olma Şartı

Sosyal Güvenli Kurumu (SGK) tarafından 04.04.2017 tarihinde yayınlanan 2017/17 sayılı genelge ile, 687 sayılı istihdam teşvikinden yararlanabilme şartlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. 2017/10 sayılı Genelgenin "2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Öngörülen İşveren Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı genelgenin “3- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar” başlıklı bölümünün ilgili paragrafları benzer şekilde değiştirilmiştir.

Makale metnini kopyala