banner image
Basılı Bültenler

İhraç Malı Taşıyan Araçlarda Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapıları

28/7/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin teslimi yapılabilecek sınır kapılarına, yeni sınır kapıları ilave edilmiştir.

Makale metnini kopyala