Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Aylık Brüt Tutarlar Yeniden Belirlenmiştir.