banner image
Basılı Bültenler

Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Aylık Brüt Tutarlar

Maliye Bakanlığı 04/07/2017 tarih ve 27998389-010.06.02-5820 sayılı Genelge ile 01/07/2017– 31/12/2017 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları pdf'de belirtilmiştir.

Makale metnini kopyala