banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri

Maliye Bakanlığı 03/01/2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Genelge ile 01/01/2017 – 30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Makale metnini kopyala