banner image
Basılı Bültenler

Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Oranlarında Değişiklik Yapılması

15 Mart 2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile;
- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranlarının yeniden belirlenmesi,
- 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümün 20/a fıkrasında yer alan nispi harç tutarının yeniden belirlenmesi,
- Yurt dışından kullanılan bazı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi oranının yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

Makale metnini kopyala