banner image
Basılı Bültenler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması

27 Mayıs 2017 tarihli 30078 sayılı 7020 No'lu " Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Makale metnini kopyala