Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS Uygulamayan Büyük ve Orta Boy İşletmelerin BOBİ FRS'yi Uygulayacaklarına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır.