banner image
Basılı Bültenler

Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS Uygulamayan Büyük ve Orta İşletmeler

29.07.2017 tarihli ve 30138 mükerrer sayılı “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)” Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
Düzenlemeye göre, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmelerin, münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardının (BOBİ FRS) yürürlüğe konulması amaçlanmıştır.

Makale metnini kopyala