banner image
Basılı Bültenler

Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemeleri

9 Haziran 2017 tarihli 30091 sayılı Resmi Gazete’de 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 480 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Genel Tebliğler ile yapılan düzenlemelere pdf'de yer verilmiştir.

Makale metnini kopyala