banner image
Basılı Bültenler

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) Yayımlanmıştır.

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 Sıra No.lu Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun)yayınlanmıştır.

Söz konusu kanun kapsamında yapılan değişikler pdf'de sunulmuştur.

Makale metnini kopyala