banner image
Basılı Bültenler

7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun

1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de 7033 No.lu “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Yayımlanan 7033 Sayılı Kanun ile sanayinin geliştirilmesi, yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni sanayi alanlarının oluşturulması, yatırımların bürokratik süreçlere takılmadan hızla hayata geçirilmesi, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Siteleri ve Serbest Bölgelere ilave Devlet teşvikleri verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yayımlanan bu
Kanun ile bazı vergi kanunlarında da değişiklikler yapılmış olup yapılan değişikler aşağıdaki gibidir;

Makale metnini kopyala