banner image
Basılı Bültenler

70 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nca 2016 yılı için yeniden
değerleme oranı % 3,83 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 2017 yılına ilişkin emlak vergi değerlerini belirlemek için yapılan hesaplamalara yönelik örneklere ve 2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2017 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalara yer verilen 70 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala