banner image
Basılı Bültenler

687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na Geçici 17'nci ve Geçici 18'nci maddeler eklenmiş olup söz konusu düzenlemelerle işverenlere sigorta primi ve vergi avantajı sağlayan yeni bir istihdam teşviki getirilmiştir

Makale metnini kopyala