banner image
Basılı Bültenler

6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişikli

27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Makale metnini kopyala