61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.