banner image
Basılı Bültenler

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesi

03 Şubat 2017 tarihli 29968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile;
- Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranının belirlenmesine,
- Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına,
- İndirimli orana tabi işlemlerde iade edilecek verginin alt sınırının tespitine,
- 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununa ekli (II) ve (IV) sayılı listelerde yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranının belirlenmesine dair düzenlemeler yapılmıştır.

Makale metnini kopyala