banner image
Basılı Bültenler

2017 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıt Vergilerine İlişkin 47 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 47 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi genel tebliği ile 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorlu taşıtlardan alınan vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala