2017 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıt Vergilerine İlişkin 47 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır.