banner image
Press Release

2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere 6770 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 5510 SGK Kanunu’na Geçici 71 inci Madde eklenmiş olup (2017-17 sayılı Sirkülerimizde 6770 Sayılı Kanun Hakkında açıklamalara yer verilmiştir) söz konusu madde uyarınca; 5510 Sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce pdfde bulunuyor.

Copy text of article