banner image
Basılı Bültenler

2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %14,47 Olarak Belirlenmiştir.

11 Ekim 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 ( ondört virgül kırkyedi) olarak belirlenmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Söz konusu Sirkülere yazımız ekinde yer verilmiştir.

Makale metnini kopyala