banner image
Basılı Bültenler

2017 yılı Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ile İstisna Tutarlarına İlişkin 48 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 48 seri no.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile istisna ve matrah dilimleri 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Makale metnini kopyala