2017 yılı Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ile İstisna Tutarlarına İlişkin 48 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.