banner image
Basılı Bültenler

2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 45 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak tespit edilmiştir.
Söz konusu Sirkülere pdf'de yer verilmiştir.

Makale metnini kopyala