banner image
Basılı Bültenler

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11 Şubat 2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) ile 6770 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nu ilgilendiren düzenlemelere yer verilmiştir.

Makale metnini kopyala