banner image
Basılı Bültenler

01.07.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Kıdem Tazminatı Tavanı

Maliye Bakanlığının 04/07/2017 tarih ve 27998389-010.06.02-5820 sayılı Genelgesiyle 01/07/2017 – 31/12/2017 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154.ncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak katsayılar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Makale metnini kopyala