01.01.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin 49 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.