banner image
Basılı Bültenler

01.01.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin 49 Seri Nolu Belediye Gelirleri

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 49 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olan çevre temizlik vergileri belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala