banner image
Press Release

Yeni Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin İzin Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

29.01.2016 tarihinde kabul edilen 6663 no.lu Torba Kanun, yeni çocuk sahibi olan ebeveynlerin izin uygulamasına ilişkin düzenlemeler içermektedir. Söz konusu düzenlemeler pdf'de özetlenmiştir.

Copy text of article