banner image
Press Release

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 25.6.2016 tarih ve 29753 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Copy text of article