banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469), 12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Makale metnini kopyala