banner image
Basılı Bültenler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından Belirlenen Geç Ödemelere Dair Temerrüt Faiz Oranı

31.12.2015 tarih ve 29579 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ uyarınca; 01.01.2016 tarihinden itibaren, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 11,50; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 130,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Makale metnini kopyala