banner image
Basılı Bültenler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de değişiklikler öngören “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu değişiklikler pdf'de bilgilerinize  sunulmuştur

Makale metnini kopyala