banner image
Basılı Bültenler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006- 32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala