banner image
Basılı Bültenler

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara İlişkin ÖTV Tutarlar

8.9.2016 tarih ve 29825sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı malların ÖTV tutarları, 8.9.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala