banner image
Basılı Bültenler

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/99 Yayımlandı

Konusu, gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınması olan GVK-99 /2016-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Sirküleri 28.01.2016 tarihinde yayımlandı

Makale metnini kopyala